MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 26. května 2022

EDUCA - Střední odborná škola, s. r. o. - STUDIJNÍ OBORY [ Encyklopedické heslo ]

EDUCA - Střední odborná škola, s. r. o.
Nový Jičín


ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU - DENNÍ FORMA STUDIA


64-42-M/040 Management cestovního ruchu

Absolvent studijního oboru je schopen samostatně zabezpečovat základní ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy ve všech typech organizací a v podnicích všech právních forem, zejména v malém a středním podnikání, zaměřených zvláště na oblast cestovního ruchu. Obsah odborného vzdělání je strukturován s ohledem na jednotlivé složky odborné přípravy pracovníka služeb cestovního ruchu - formování profesionálních postupů, jazyková příprava, ekonomicko-právní příprava a specifická příprava pro turismus.64-42-M/036 Management obchodu

Absolvent studijního oboru je schopen samostatně zabezpečovat základní ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy ve všech typech organizací a v podnicích všech právních forem, zejména v malém a středním podnikání, zaměřených zvláště na oblast obchodu a obchodování. Obsah odborného vzdělání je strukturován s ohledem na jednotlivé složky odborné přípravy pracovníka obchodních služeb - formování profesionálních postupů, jazyková příprava, ekonomicko-právní příprava a specifická příprava dána zvoleným zaměřením.31-43-M/001 Oděvnictví

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro výkon funkce technicko-hospodářského pracovníka, který je schopen zajistit výrobu oděvů a prádla od návrhu k hotovému výrobku včetně dokumentace a ekonomického zhodnocení a který je schopen navrhnout modely oděvů, zpracovat technickou dokumentaci pro výrobu navržených oděvů. Je rovněž připravován pro aplikaci počítačových programů při tvorbě střihových šablon či návrhů modelů.

Vhodné pro studenty zajímající se o výtvarnou výchovu, navrhování oděvů, módní trendy, estetické cítění při tvůrčí činnosti.63-41-M/040 Informatika v ekonomice

Studium připravuje studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím výpočetní techniky a komunikačních technologií. Při studiu získají studenti potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítavého hardwaru i softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Absolvent umí analyzovat a navrhnout ekonomické projekty, orientuje se v problematice ekonomiky, účetnictví a daní, což mu dává předpoklady aktivně se podílet na tvorbě ekonomického softwaru podle potřeb zákazníka. Je připravován tak, aby se mohl uplatnit ve funkcích středního managementu z hlediska odborného, např. jako analytik a programátor ekonomického softwaru, v oblasti hromadného zpracování dat i ve studiích DTP.U všech čtyřletých studijních oborů studenti platí školné. Škola však poskytuje, podle stipendijního řádu, v každé třídě třem nejlepším studentům prospěchová stipendia formou snížení školného o 100%, 50% a 25%.


TŘÍLETÉ NÁSTAVBOVÉ DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM

64-41-L/515 Podnikání


Jedná se o tříleté studium, které probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách.
Mezi Vaše hlavní předměty bude patřit - český jazyk, cizí jazyk (anglický, německý nebo ruský), matematika, práce s počítačem, ekonomika podniku, účetnictví, marketing a management, právo, chod podniku, psychologie atd.
Pro přijetí je nutné dodat přihlášku a ofocený výuční list.

KONTAKTNÍ ADRESA:

RNDr. Alena Olšáková
B. Martinů 1994/4
741 01 Nový Jičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 708 760
(+420) 556 703 658
fax: (+420) 556 710 239

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.educa-sos.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Barbora Válková (EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.) org. 56, 25.01.2006 v 13:14 hodin