MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 16. červenec 2018

Tanečná dieľňa na Jánošíkovom dukáte 2016

ŽIVÁ KLENOTNICA - malá škola tancov z Východnej

Na XVIII. ročníku MFSF Jánošíkov dukát sme pripravili malú tanečnú školu z Východnej

Typ tanca - EJ MAJERÁN
Tanec patrí k tzv. ženským tancom z Východnej, nazýva sa aj „ženský verbunk“. Ženy a dievčatá ho s obľubou tancovávali spolu s tancami „Popod ruku“, „A muoj ocec“, „Do kolesa“. Tancuje sa v kolese, dievčatá sa pohybujú dvojkročkovým motívom vpravo striedavo s jednokročkou vľavo, ruky majú vbok. Ďalším variantom je striedanie
valaských skočných motívov/dvojvalaský vpravo, jeden valaský vľavo/v kolese, držiac sa za pokrčené ruky v lakťoch. Pohybujú sa bočne po kruhu v protismere hodinových ručičiek. Nasleduje krútenie
na pravú (vnútornú) nohu v smere hodinových ručičiek.

Typ tanca - VERBUNK
Tanec mal viac podôb. Tancovali ho zväčša mládenci na regrútskej zábave. Predspievali si pieseň „Idze verbunk, idze...“, kráčali po kruhu perovanou chôdzou, pridávali vtáčanie a vytáčanie nôh, valaské motívy, cifrovanie a tempo zrýchlili. Postupne si prizývali tanečnice - jednu alebo dve, a tancovali oproti sebe, prípadne sa s nimi vykrúcali /do krutu, do skoku/. Keď hudba zrýchlila, obyčajne sa páry pospájali do spoločného kolesa a krútili kolesovým behom. Na svadbách obyčajne začínali ženy. Prvá predspievala a vyzývla zavrtením šatky pred ostatnými v pravej ruke nad hlavou a ostatné sa pridávali a postupovali perovanou chôdzou, potom dvojkročkou a valaským prinožovaným po kolese za ňou. Chlapi a mládenci sa pridávali neskôr.
Chlapi využívajú chôdzu po kruhu, cifrovanie po kruhu a postupne sa k nim pridávajú ženy. Striedajú cifrovanie s krútením do krutu a do skoku v páre, postupne sa pridávajú do spoločného kolesa.

Typ tanca - DO KRUTU
Do krutu je párový krútivý tanec, ktorý začínal predspevom alebo rozkázaním tanečníka pred muzikou. Jeho základom je párové krútenie striedavo v oboch smeroch váhou na vnútornú nohu. Tanec „Do skoku“ je rýchlejšou obmenou párového alebo trojicového tanca
„Do krutu“, obyčajne sa tancoval po párovom verbunku alebo pomalom krute na rýchlejšie melódie, ktoré si predspevovali muži aj ženy. Po predspeve využívali cifrovanie v páre oproti sebe, najmä skočné motívy. Na záver sa krútili v páre, prípadne aj spolu v kolese.

Typ tanca - DO SKOKU
Tanec je rýchlejšou obmenou párového alebo trojicového tanca „Do krutu“, obyčajne sa tancoval po párovom verbunku na rýchlejšie melódie, ktoré si predspevovali muži aj ženy. Po predspeve využívali cifrovanie v páre oproti sebe, najmä skočné motívy. Na záver sa krútili
v páre.

Školu tanca vedie: Michaela Košová, FS Váh Liptovský Mikuláš
Sprevádza: ĽH FS Váh Liptovský Mikuláš

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dr. Vlastimil Fabišík
Chodská 19 ch
612 00 Brno
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 603 445 279
(+420) 608 443 334
fax: (+420) 549 248 588

LOKALIZACE


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Vlastimil Fabišik (Folklorní sdružení PÚČIK) 24, 22.07.2016 v 22:22 hodin