MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 21. března 2023

POZVANÉ SÚBORY 2022

Folklórny súbor VRETENO, Kysáč, Srbsko
Slovenský tanečný súbor DÚHA, Malý Kereš, Maďarsko
Folklórny súbor CEROVINA, Čerpotok, Rumunsko
MUZIKA MILANA RENDOŠA, Košice, Slovensko
Folklórny súbor BORIEVKA, Košice, Slovensko
Folklórna skupina KADLUBEK, Valaliky, Slovensko
Detský folklórny súbor HANIČKA, Košice, Slovensko
Detský folklórny súbor KORNIČKA, Trenčín, Slovensko
TERCHOVSKÁ MUZIKA TIBORA MAHÚTA, Žilina, Slovensko
Dechová hudba VALAŠKA, Valašské Klobouky, Česká republika
Folklórny súbor DUNAJEC, Olomouc, Česká republika
Folklórny súbor ŠARVANCI, Praha, Česká republika
Folklórny súbor ŠMYKŇA, Ostrava, Česká republika
Folklórny súbor PÚČIK, Brno, Česká republika
Dětský folklorní soubor KAŠAVJÁNEK, Zlín, Česká republika
TRIO KANTAR, Praha, Česká republika
Taneční soubor PIRIN, Brno, Česká republika