MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 19. ledna 2022

Naše služby [ Encyklopedické heslo ]

Při spolupráci s našimi klienty se snažíme myslet za ně. Proto naše služby prezentujeme jako odpovědi na otázky, které by nám sami položili.

Služby poskytujeme:

Komu?

- malým a středním podnikatelům
- ostatním podnikatelským subjektům
- obcím a sdružením obcí
- nestátním neziskovým organizacím
- jiným zájemcům

V jakých oblastech?

1. Individuální poradenství:

- poradenství v oblasti financování
- poradenství v oblasti zahájení podnikání
- jiné poradenství podle individuálních potřeb klientů

2. Podnikatelské záměry a projekty

- sestavení podnikatelských plánů
- finanční analýza pro posouzení reálnosti podnikatelských plánů
- výběr nejvhodnější formy financování podnikatelských plánů
- kompletní zpracování žádosti o úvěry u českých komerčních bank a Českomoravské záruční
a rozvojové banky, a.s.
- zpracování jednotlivých částí projektu pro žádosti o prostředky z fondů EU včetně jejich
celkové kompletace
- zpracování žádostí o finanční prostředky ze státního a krajského rozpočtu

3. Poradenství obcím, svazkům obcí a neziskovým organizacím

- posouzení reálnosti a úspěšnosti projektu
- poradenství ve výběru nejvhodnější formy financování projektu
- zpracování jednotlivých částí projektu pro žádosti o prostředky z fondů EU včetně jejich
celkové kompletace
- zpracování žádostí o finanční prostředky ze státního a krajského rozpočtu

4. Poradenství pro zahájení podnikání v zahraničí
- viz. odkaz Aktivity v zahraničí


5. Zavádění norem ISO

- poradenství k normám ISO
- zavedení a certifikace norem ISO

6. Spisová a archivní služba

- zprostředkování zavedení spisové a archivní služby

7. Administrativa a řízení procesu veřejných zakázek

- vypsání výzvy a vedení administrativy spojené s řízením procesu veřejných zakázek

8. Kurzy a semináře

- organizování kurzů
- pořádání seminářů pro zájemce o aktuality v oblasti financování
(viz. odkaz Aktuality a Z naších akcí)

Jakým způsobem?

Služby poskytujeme v našem sídle nebo u klienta.

Kdy?

Služby plníme včas do smluvených termínů.

Za kolik?

Ceny za služby jsou smluvní a bez DPH.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Ing. Jiří Uherek
Prokopa Holého 400
738 01 Frýdek-Místek
Česko (CZ)
tel: (+420) 558 633 188
(+420) 558 622 859
fax: (+420) 558 622 859

LOKALIZACE


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 07.03.2010 v 14:47 hodin